top of page

För fjärde gången i rad inleds det nya året på Teater Trixter med SOLO festiva- len. Fredagen den 17 och lördagen den 18 januari öppnas portarna för vinterns bästa happening med konst, teater, musik, poesi och dans. Ett skönt potpurri som nått hela vägen till publikens hjärta. SOLO#3 visade oss att ett bra koncept kan trotsa vinterns kyla och ge oss just den värme som då verkar så långt borta. Precis som de andra åren siktar vi högt både vad gäller artister, genrer och inspirerande variation. Vi bjuder under två dagar på mellan 16 och 18 artister och det är faktiskt aldrig tråkigt. Inte en sekund.

 

 

“The melting pot”

 

Temat för SOLO#4 är “The Melting Pot” som på svenska betyder smältdegel. 

En smältdegel är det kärl där man tex smälter metall vid gjutning. 

 

Bildligt används smältdegel som en metafor för situationer där folk och folkslag, 

idéer och företeelser blandas till en folkens och kulturers smältdegel. 

Politiskt likaväl som konstnärligt. 

 

Behovet att kulturellt och intellektuellt omfamna skillnader hos individer och 

deras kultur är idag större än på länge.

 

Vad vi behöver är en helt ny dialog för ett multietniskt samhälle som ger 

utrymme för mångfald, inte bara i den privata sfären utan även i den offentliga. 

Vi behöver en assimilation som raderar och utesluter nationalistisk 

paranoia. Vi behöver en inkluderande social rörelse som förenar de olika enklaver 

samhället innehåller till en gemensam enhet som rör sig i samma kollektiva riktning.

En social rörelse bort från tvingande dogmer och mot en

verkligt inkluderande identitet. 

 

Det står deltagarna i SOLO#4 att tolka detta begrepp på sitt eget sätt och utan 

inblandning av arrangörerna. Det blir spännande och intressant för alla, såväl för 

oss som för vår publik.

 

SOLO#4 arrangeras av:

Peter Alfredsson, curator

Terje Himberg-Larsen (Okimono), producent 

i samarbete med Teater Trixter. 

 

 

 

 

 

Tack till

bottom of page