top of page

“I believe the world is filled with strange events. Reality is a great deal more mysterious than we ever give it credit for.” Paul Auster

Man av glas är en crossover-föreställning där text och musik utgör två likvärdiga röster för att skapa en berättelse i flera lager. På scen i föreställningen ser vi Ingvar Örner, skådespelare och artist utbildad på Musikhögskolan och Larssons teater, och Michael Lloyd, jazzmusiker med lång erfarenhet inom improvisationsfältet.Man av glas är berättelsen om Peter Stillman, som under större delen av sin barndom hållits inlåst och isolerad från andra människor. Hans isolation är en bestialisk metod med vilken hans pappa hoppas kunna upptäcka människans sanna ”naturliga språk”. Vad händer med ett barn som uppfostras i total isolering utan någon kontakt med yttervärlden? Peters pappa vill undersöka om barnet utan yttre påverkan ändå kommer att utveckla ett eget språk för att ge uttryck åt sina tankar.Bakgrunden till pappans grymma tilltag är hans upprördhet över världens förfall och hur vår symboli-seringsförmåga gått i bitar. Han menar att så fort vi talar om vad vi ser eller upplever talar vi falskt eller förvränger sakerna eller företeelserna vi försöker beteckna. Språket har kommit att bli en samling godtyckliga tecken som inte längre representerar tingens innersta väsen. Människans enda hopp inför framtiden är därför att ta herraväldet över orden vi använder och få språket att åter svara mot våra behov. Han hoppas genom det isolerade barnet hitta fram till ett språk som kan säga det vi har att säga.  Det som vi egentligen vill säga men inte kan uttrycka.Vi får möta Peter Stillman när han gör sitt bästa för att foga ihop en sammanhängande och meningsfull berättelse om sitt liv. Så småningom frammanar han minnen och fasor. Trots smärtan han kommer i kontakt med är minnet en välsignelse, då det rymmer autentiska upplevelser han behöver förhålla sig till. Hans verktyg är vårt gemensamma språk med alla dess möjligheter och begränsningar. Kan vi förstå och dela hans inre trots att det inte finns ord som fullt ut kan härbärgera hans tillstånd?I denna moderna ”Kaspar Hauser-historia” bjuds vi in i en värld som kanske är en annan människas fantasi. Vem är Peter Stillman? En imitation eller en människa? Berättelsen ställer frågor och manar till reflektion kring identitet, äkthet och den moderna kapitalistiska livsstilen.

bottom of page