top of page

Hyr Teater Trixter

Vi är relativt restriktiva gällande uthyrningar och hyr exempelvis inte ut för fester. Teater Trixter förbehåller sig rätten att avgöra när uthyrning kan vara relevant.

Max antal personer: 70st

(Med reservation för ändringar)

(English below)

Dygn - 4500 kr

Helg - 13.000 kr

Vecka - 15.000 kr

Månad - 35.000 kr

 

En administrationsavgift på 2500kr tillkommer om ni önskar marknadsföring på hemsida, evenemangskalender, Facebook, Insta mm.  samt biljettservice på Kulturpunkten.

Teknik räknas 1-3 dagar per event om tekniker behövs alls.

Tekniker: 3000kr/dag.

Publikvärd/barvärd - 1500/dag.

 

Pris för hjälp inflytt/utflytt/bygge 3000 kr per dag.

Alla priser är exklusive moms 25 %.

English

Maximum capacity: 70 ppl

Per day - 4,500 SEK

Weekend - 13,000 SEK

Week - 15,000 SEK

Month - 35,000 SEK

 

An administrative fee of 2,500 SEK is added if you wish to have promotion on the website, event calendar, Facebook, Instagram, etc., as well as ticket service at Kulturpunkten.

Technical support is calculated for 1-3 days per event if technicians are needed at all.

Technicians: 3,000 SEK/day.

Audience host/bar host - 1,500 SEK/day.

Price for assistance with moving/inventory/building is 3000 SEK per day.

All prices are exclusive of 25% VAT.

bottom of page