top of page

INGEBORGS MANIFEST

 

 

 

 

 

 

English Information click here

Ingeborg är en demonisk regissör som aldrig tvivlar på sin egen begåvning. Nu har hon samlat sina arbetskamrater för att berätta om nästa uppsättning, en historia om tung manlighet i ett rum med röda tapeter.  

Dämonerna trilskas dock, Ingeborg hör ekon av tidigare kritiker, magen krånglar, skattemyndigheten jagar henne och det surrar i lokalen.

Minnena av ett otal ruskiga kärleksaffärer förföljer henne även om hon egentligen inte alls är intresserad av någonting annat än verket.

 

Klipp ur Recensioner:

Mikaela Blomqvist GP:

”När hon listar turerna kring sina fem giftermål och nio barn är det däremot svårt att inte häpna. Själv rycker hon på axlarna åt att hon har varit en dålig äkta maka och en dålig mor. Helt skamlöst och påtagligt nöjd konstaterar hon att hennes sista man är mycket lik hennes far till utseendet. I Stillbäcks viga gestalt får Ingeborg något av Pippi Långstrump över sig…”

"Ingeborgs manifest" tar sig framförallt an frågan om manligt och kvinnligt skapande med humor men i de scener där Ingeborg helt går upp i arbetet finns ändå en allvarlig klangbotten. När Ingeborg ensam iscensätter ett avsnitt av "Såsom i en spegel" framträder på scen det mod som krävs för att följa den egna konstnärliga visionen. Genialitet är inte bara en fråga om självförtroende, som man ibland kan tro när man läser texter som beklagar sig över manliga genier. Det är en fråga om talang, om gediget arbete, om förmåga att vara ensam. ”

Mats Hallberg Kulturbloggen:

"Firma Revenue & Stillbäck har med bravur dissekerat geniet, hens våndor och karisma. Den komponerade musiken färgsätter idealiskt humörsvängningar. Gilda Stillbäck balanserar skickligt, avhåller sig med nöd och näppe från att begå lustmord. Tillvägagångssättet har ungefär samma rappa syrlighet som hos Petra Mede. Koreografen betonar med sin samlade yrkeserfarenhet, hur replikers effekt förstärks genom händers rörelser och menande blickar. Här är hon absolut på mammas gata! Experimentet att ge Ingmar Bergman kvinnlig kropp fungerar förträffligt. Efter trettio år på Teater Trixter slutar konstnärlige ledaren på grund av tidsbrist. Hon slutar med flaggan i topp."

” Vad som pågår under närmare en timme lockar till många leenden, några garv och på pricken fångade insikter om gränslösa genier. Oavsett om man varit redskap för någon i maktposition eller behandlat ett kollektiv som marionetter, framstår könsbytet i Ingeborgs manifest som en fullträff. Hänförs av hur rädslan för att tappa kontrollen skildras, i lysande scener dramaturgiskt laddade med frustrerad upphetsning. Stillbäck är briljant i rollen, en domptör vars gester kongenialt understryker varje replik. Måste ha varit tacksamt stoff att ösa ur. Lustfyllt har kvinnorna bakom verket, med benäget bistånd från Lars Andersson (en av Trixters nyckelpersoner), skapat ett stimulerande narrativ, signifikativa mönster om urtypen av det manliga geniet ”

Skapas nya meningar om det manliga geniet inte är manligt? Humoristisk föreställning om manligt och kvinnligt språk!

Att med text och ord utforska Ingemar Bergmans sätt att tilltala sina medarbetare och beskriva sitt privatliv var till en början ett humoristiskt experiment. Det blir tydligt hur både raljerande och lättsinnigt han beskriver uppbrott från kvinnor, besattheten i sin egen mor och frånvaro av empati inför sina barn och ett totalt, närmast narcissistiskt, fokus på sitt arbete. Paradoxen ligger kanske i att han trots dessa glapp i karaktär ändå lyckas skildra kvinnor som talar till oss. Verkligt psykologiska porträtt som vi kan relatera till och vill se mer av. Hur sker detta? Hur kan vår pjäs utgöra en kommentar? Precis som i Bergmans egna verk är vi intresserade av Persona, masker, identitetsupplösning och hur man som konstnär och människa beskriver sig själv både inför sig själv och inför andra.
Trots sina ständiga utbrott och kompromisslösa arbetsdisciplin är Ingmar Bergman oftast älskad och hyllad av sina skådespelare och medarbetare. Dottern Linn Ullman beskriver i ”de oroliga” Ingmars unika förmåga att se människor, att lyssna på dem och få dem att känna sig trygga. Hans sätt att tala om sina tillkortakommanden får dessutom människor att mjukna, att acceptera hans lynniga karaktär.


Kommer Ingeborg inge samma känsla av trygghet, av kvinnligt geni som vi litar på? Hur lyssnar vi på Ingmars ord när avsändaren är någon helt annan? Hur kan vår pjäs utgöra en kommentar till en pågående diskussion om kön, genus, manligt och kvinnligt språk?

 

Texten är inspirerad av Ingemar Bergmans sätt att tala. Inte en bokstavlig text skriven av honom.

Med: Gilda Stillbäck

Av: Petra Revenue och Gilda Stillbäck

Musik: Björn Knutsson

Scen: Ger Olde Monnikhof

Ljus: Miranda B Wikström

Producent: Anna Sefve
Konstnär som ställer ut i samband med premiären: Lars Wiberg

Projektet är en Trixterproduktion. www.trixter.se

Läs mer om Gilda Stillbäck här: http://www.gildastillback.com/
Petra Revenues hemsida här: http://www.petrarevenue.n.nu/

300pxA4AffischIngeborg.jpg

Andréegatan 13

413 27 Göteborg

 

Telefon +46 (0)31 15 90 55

E-Post: info@trixter.se

 

Speldatum

Nypremiär på Trixter 9 september kl 19.00 .

Efterföljande kortfilmvisning av

MÖSSOR OCH MENS kl 20.15 av Astrid Askberger.

 

En poetisk visuell resa skapas när dansaren Stine Marcinkowski Pettersson inser att hon plockat lika många upphittade mössor på gatan som dagarna i den genomsnittliga menscykeln. Genom dansen gestaltar Stine hur fyra kvinnor mår under sina menscykler.

9 sept kl 19.00    Trixter

10 sept kl 11.00  Trixter

10 sep kl 19.00    Trixter

11 sept kl 19.00    Trixter

12 sept kl 19.00   Trixter

 

27 sep kl 18.00 Ö2 Scenkonst, Stockholm

28 sep kl 14.00 Ö2 Scenkonst, Stockholm

28 sep kl 19.00 Ö2 Scenkonst, Stockholm

Biljetter till spelningarna i Stockholm: https://www.nortic.se/dagny/event/28349

Biljettpriser:

Ordinarie - 150 SEK

Studerande, arbetslös, pensionär och sjukskriven - 100 SEK

GILDA2.jpg

Foto: Per Englund

Petra.jpg

Foto: Martin Mirko

Premiere March 20, 2020 INGEBORGS MANIFESTO

Play time 45 min

Our ambition with INGEBORGS MANIFESTO is to create a female character, a feminine body that speaks with Ingemar Bergman's words. We want to examine the following questions:

Is new meaning created if the male genius is not male anymore? Will Ingeborg provide the audience the same sense of security, a genius that we trust? How do we listen to Ingmar's words when the sender is someone completely different? How can our play constitute a comment on an ongoing discussion about gender as well as male and female language?
 
Writer / director Petra Revenue and dancer / choreographer / actress Gilda Stillbäck met during the project Mixed Minds 2018 and designed a pilot for Ingeborg's Manifesto. Together, the two artists found a seed to grow, a project that now finds it´s final format at Trixter.

Exploring Ingemar Bergman's way of addressing his employees and describing his private life with his own words was initially a humorous experiment. It became clear both how distant and frivolous he describes the break-up with women, his obsession with his own mother and the absence of empathy for his children as well as a total, almost narcissistic, focus on his work.

The paradox perhaps lies in the fact that despite these glitches in character he still manages to portray women who speak to us. Deep psychological portraits that we can relate to and want to see more of. How does this happen? How can our play be a comment to this enigma?

Just as Bergman himself, we are interested in Persona, masks, identity- dissolution and how, as an artist and a person, we present our image and soul both to ourselves and to others. Despite his constant outbursts and uncompromising work discipline, Ingmar Bergman was usually loved and praised by his actors and co-workers. His daughter Linn Ullman describes Ingmar's unique ability to see people, to listen to them and to make them feel safe. His way of talking about his shortcomings also made people more open to accept his moody character. The question remains: Would that behavior work for a woman?

Ingeborg's Manifesto will include both text and movement, dance and absolute stillness.

 

Phone +46 (0) 31 15 90 55

Email: info@trixter.se 

Ingeborg English
Stol 14 cm.jpg
GUD14cm.jpg

Foto: Beatrice Berggren

Foto: Beatrice Berggren

"Teater Trixter är inbjudna att avsluta Bergmanfestivalen 2021, 29 juni - 3 juli på Fårö med

Ingeborgs Manifest

 

Läs mer: https://www.bergmancenter.se/bergmanveckan/

Mer info kommer!"

Pressbilder
IKON.PÅ HUK.jpg
IKON.DISSY.jpg
IKON.GILDAS GRIMASCH.jpg
bottom of page