top of page

Projektets bakgrund

För ett antal år sedan arbetade en av våra projektledare; Petra Revenue, på Folkteatern i Göteborg.  I 2 år samlade man ihop Göteborgares (infödda och inflyttade) berättelser om arbetsliv  och förhoppningar om framtiden. Berättelserna bearbetades och blev föreställningen Staden och Stjärnorna. (regi Niklas Hjulström, text Revenue och Hasse Karlsson)  En stor uppsättning där en del av dom som delgivit sina berättelser även deltog som amatörskådespelare. Iden väcktes då på Teater Trixter att man skulle kunna göra ett liknande projekt men koncentrera sig på nattlivet istället. Alltså fokusera på människors drömmar. Vi befinner oss, under ett genomsnittligt liv, i drömvärlden i 7 år.  Vi drömmer i genomsnitt 100.000 drömmar. Men hur ser drömvärlden egentligen ut? 

Kan vi gemensamt gestalta den?Vi har ett kollektivt medvetande. Det tar sig uttryck i det faktiska fysiska samhället. Politiken och visionerna. Men det finns också ett kollektivt omedvetet. Det är fantasierna vi delar.  Tvångsföreställningarna. Drömmarna. Arketyperna. I drömmen är vi alla lika, eller är vi det? Upplöser drömmarna klass, kön identitet? Den drömska imagen, hur ser den ut? Har drömmen en egen estetik? Påverkas drömmen av åldrande?Projektet har även inspirerats av Aboriginal Dreamtime. Alltså urbefolkningen i Australiens drömtid. Här tror man att dreamtime är lika verklig som tiden i det vakna livet,och förutom myter om alltings uppkomst kan man här umgås när man sover. Träffa levande och döda- det finns till och med ritade kartor över drömvärlden. Man är övertygad om att det är en konkret plats som ser likadan ut för alla.DRÖMFÅNGAREN vill titta närmare på hur detta skikt av vårt  gemensamma väsen gestaltar sig. Hur ser denna vår drömvärld ut? Vad drömmer vi om? Vilka broar finns mellan drömmen och det vakna livet? Är det konsten? Vad finns det för förklaringar till att det omedvetna existerar? Hur kopplas drömvärlden till våra fasor och förhoppningar? Hur ser drömmarna ut just här och nu?Det vill vi undersöka och arbeta med tillsammans.Vi räknar med att i själva projektet involvera ca 70-100 drömmare. I det konstnärliga arbetet, både professionellt och ideellt, ingår ca 50 personer. Vårens samtal är vårt gemensamma laboratorium. Läs om projektets beståndsdelar här;  http://www.trixterfordreamers.n.nu/

bottom of page