top of page

/bio old

Teater Trixter bildades 1990. Teatern har sedan dess satt upp två till tre pjäser per år. Publiken har varit trogen och växt i takt med teaterns utveckling. Lokalerna har växlat och utgjort en viktig del i föreställningarnas utformning. Först Renströmska badhuset som inbjöd till krafttag. Där tilläts det större formatet som även möjliggjorde en mängd sidoprojekt som hjälpte Teater Trixter att forma sin särart.Utställningsserier, se nedan, som t.ex. “De fyra elementen” samlade spirande lokala konstnärer samt intressanta besökare utifrån och rönte stor uppmärksamhet. Happeningkvällar på teman som “ego” och “mask och människor” etablerade Teater Trixter som en spännande experimentell scen att räkna med. Senare krympte lokalerna och bytte karaktär, vilket därmed även uppsättningarna gjorde.På Esperantoplatsen, i ett gammalt spinneri, och på Odinsgatan i en gammal porrklubb, föddes den intima teater som blivit så karakteristisk för teater Trixter. Under scenografen/arkitekten Ger Olde Monnikhofs ledning skapades rum på omöjliga platser och gruppens språk utvecklades i ett klimat då det i mångt och mycket gällde att förvandla begränsningar till resurser.Här startade också “Private shows” som är monologer i bås framförda för en person i taget. 2001 flyttade Trixter in till centrala Göteborg. Masthuggstorget. En flytt som på alla sätt gynnat gruppen då lokalen erbjuder många möjligheter för verksamheten, och det centrala läget har gjort det lättare för publiken att hitta dit.Grunden för Teater Trixters arbete har från första början varit synen på skådespeleriet som konstform. Kännetecknande för Teater Trixter har varit ett enkelt språkligt tilltal mer inspirerat av film än av traditionell teater. Detta i kombination med fantasifulla rum, pjäser som dragit mer åt drömspel där psykets logik fått råda än åt realism, samt musiken som ännu en berättarröst har skapat och utgör gruppens gemensamma språk.Teater Trixter profilerar sig alltså inte genom att göra politisk teater eller fysisk teater, även om dessa inslag finns och är starka i vissa uppsättningar. Teater Trixters styrka har istället varit att skildra människans skuggsida. De sprickor och sår som vi kanske inte alltid är så stolta över, men som likväl är en del av vår enskilda och även gemensamma historia. Därav de pjäsval som vi tidigare refererat till. Vare sig det är De Sade, Shepard eller Revenue är det dramatik som utforskar detta område vi är ute efter.Teater Trixter gör psykologisk teater då vi tror att människors fantasier och drömmar utgör en lika stor och viktig del av livet som det dagliga levernet gör, och vi ser det som vår uppgift att försvara denna del som vi anser vara eftersatt i dagens konsumtionssamhälle. Där reducerar vi alltför lätt människans själ till ett begränsat orsak/verkan sammanhang.Se mer om vad Teater Trixter gjort under HistoriaTeater Trixter får stöd av Statens Kulturråd och Göteborgs Kulturnämnd.bottom of page