Bardo

Manus: Petra Revenue
Regi: Torbjörn Ahlström
Grafisk design och rekvisita: Peter Alfredsson
Art: Vladimir Stoces