ARTIST IN RESIDENCE 2020

Andréegatan 13

413 27 Göteborg

 

Telefon +46 (0)31 15 90 55

E-Post: info@trixter.se

 

UTLYSNING AV ARTIST IN RESIDENSE 2020 PÅ TEATER TRIXTER

Teater Trixter som bildades 1990 har en egen unik identitet i Göteborgs frigruppsvärld. Vår scen ligger centralt i Göteborg, på Masthamnsgatan 17, alldeles i närheten av Järntorget. Här sätter vi upp två till tre föreställningar per år, oftast nyskrivet. Vi föredrar ett enkelt och direkt tilltal mer inspirerat av film än traditionell teater. Förhöjningen finns istället i rummet, musiken mm.

ARTIS IN RESIDENSE 2020

Teater Trixter har av Göteborgs Stad erhålit ett utvecklingsbidrag för att genomföra detta AIR med vilket vi i första hand riktar oss till till unga, ej ännu etablerade,  scenkonstnärer. Syftet är att skapa en plats, ett scenrum, för kompetensöverföring mellan generationer samt för ett rum för nyskapande och konstnärligt utvecklingsarbete.

Detta AIR kan ansökas av scenkonstgrupper samt enskilda scenkonstnärer.

De antagna får tillgång till vår scen + handledning av Trixters medarbetare i skådespeleri, teknik, scenografi, marknadsföring under tiden 29 juni - 6 august. Totalt 6 veckor, ca 3 veckor per grupp.

Ersättning utgår ej.

Projekten skall därefter redovisas med offentliga Work In Progress under vecka 33 (10 - 14 aug).

Deadline för ansökan är 2020-06-10.

Besked ges senast 2020-06-20.

ANSÖKAN

Ansökan skall bestå av en pdf-fil där Du/ Ni svarar kort på följande frågor:

 1. Berätta kortfattat vem / vilka Du / Ni är och vad Du / Ni har gjort i egenskap av scenkonstnärer tidigare.

 2. Beskriv kortfattat vad Du / Ni vill göra inom ramen för detta AIR på TRIXTER.

 3. Beskriv kortfattat vad Du / Ni hoppas uppnå genom att delta i AIR på TRIXTER.                                                                                                                             

 4. Vad passar Dig bäst?

            Ett AIR deltid under perioden 29 juni - 6 august?

            Ett AIR heltid under 3 veckor?  Mellan vilka datum?:_______________

 

VILLKOR:

 • Scenkonstnär förbinder sig att presenera 1 st "Work in Progress" under vecka 33 på Trixters scen samt delta i de samtal med andra medverkande som Trixter anordnar.

 • Scenkonstnär som beviljas residens under perioden får:
  - Tillgång till Teater Trixters scen under perioden 29 juni - 6 augusti.
  - Tillgång till handledning vad det gäller regi, skådespeleri, scenografi, teknik, marknadsföring.

 

 • Teater Trixter står för ordinarie marknadsföring vad det gäller presentationer av "Work in Progress" under vecka 33. 

 

Ansökningarna som bedöms av Teater Trixters medarbetare skall skickas till info@trixter.se och vara vara Teater Trixter till handa senast 2020-06-10.

Märk ansökan AIR sommar 2020.

 

För frågor kontakta vår producent Anna Sefve:

info@trixter.se

031 - 15 90 55