TRIXTER FILM & PUBLIKation

 

Trixter har sen 1990 producerat teater, performance och tvärkonstnärliga möten.
2016 breddar vi verksamheten genom att börja producera film och text.

Möten efter Döden av Petra Revenue 
komponeras med hjälp av Konstnärsnämnden och Göteborgs stads filmstöd samt ABF media labb.

"Syftet med Möten efter döden är, i förlängningen, att utforska relationen till min egen far. Vad händer med mansbilden i ett far/dotterförhållande där fadern levt laglöst och ständigt varit på flykt? En romantiserad relation uppstår ofrånkomligen. Faderns avgörande influens på döttrars perception av motsatta könet är sedan länge väldokumenterad. Men vad händer när pappan är den som är ”vild” och barnet får bli den som försöker skapa sammanhang och platser att mötas på? När livet hemma med modern kopplas till tristess och faderns liv ute i världen verkar bejakande, glamoröst och samtidigt farligt i positiv bemärkelse. När fadern står för förhöjd livskänsla och modern får representera det motsatta. Vad händer vidare när äventyraren dör och hans eftermäle måste tas omhand? När livet slutar cirkulera kring narcissisten som samtidigt var den som bjöd in till de mest spektakulära upplevelserna. Vad händer i kölvattnet av ett liv utan handling som kan binda samman relationer, men med händelser som bjuder på splittrade höjdpunkter. När min pappa avled 2012 var jag själv medelålders med vuxna barn.   
Två män dök upp som speglar min fadersrelation på olika sätt. Jag förälskade mig i Kent, och Sebastian är min fars advokat. En advokat som själv dömts för dråp och som utbildade sig till advokat, med avstamp i sina egna erfarenheter i fängelse.
Jag inledde två relationer som skulle varit mig främmande om situationen varit annorlunda. Jag bestämde mig, till en början instinktivt, för att börja samla material. Dels med min filmkamera och dels med mitt skrivblock. Därför produceras  film och en bok tätt sammanlänkat. Jag ser dem som två delar av samma projekt. Boken består av en brevväxling och har titeln Dear Mr S."


EXPRESSION film av Karin Blixt
Vi är varandras konstverk.

Projektet tar avstamp i föreställningen Expressions som Trixter producerade 2015. Filmproducent Karl-Jörgen Karlkvist såg föreställningen och ville inleda ett samarbete. han föreslog Karin Blixt som skrivit och regisserat materialet att ytterligare ett verk, en kortfilm, skulle kunna göras av samma grundmaterial.
Expressions stuvas om i filmversionen men handlar även här om vad vi projicerar på varandra. Både rädsla och förväntningar. 

Målet är en 5 minuters kortfilm. En rörlig tavla med rötter i Expressionismens formspråk.

 

Kritiker Sven Rånlund skrev om Expressions i GP bla;
"Expressions är till formen ett kollage av scener, men snarare än helheten är det koncentrationen i delarna som imponerar. Trion är stark ihop. Ur olikheterna uppstår en nerv som klingar väl med Björn Knutssons drivande musik, med spännvidd från dark ambient till glättig swing. Tänk om färger kunde tala, om ord smetade av sig?
Expressions berör frågor om makt och kön, men behållningen är mindre normkritiken än de sublima känslor som väcks, till exempel av kroppar som målas av händer doppade i färg.
Vad den ene kallar äckligt och kladd, det är för en annan lycka och frihet.
I färg finns något att lära."


BARDO Kvinnoporträtt i Kurdistan av Miran Kamala


Inkluderat i föreställningen Bardo (2017) är kvinnoporträtt. Dokumentärt material som ska filmas på plats i Kurdistan i september 2016.
Arbetet sker i samarbete med Kurdish fine arts.