Mats Götherskjöld 

Inviger ljudinstallationen Spår av Fragment och håller

föredraget Resan till Pyramiderna på Teater Trixter söndagen den 8 dec.

 

Spår och Fragment

En ljudinstallation i collageform av fragment fritt formade

av Mikael Bojén från Mats Götherskjölds konstmusikskiva

Svänghjulsromantik och Nyttomystik.

Öppnar kl 12.00 och invigs kl 13.00 i närvaro av och i samtal med

Mats Götherskjöld och Mikael Bojén.

.

 

Resan till Pyramiderna

Ett personligt föredrag av Mats Götherskjöld om sin resa till de 

bosniska pyramiderna i Visoko.

Mats Götherskjöld är musiker och kompositör till yrket men har också

ett djupt intresse för existentiella frågor.

Föredraget kommer att handla om hans uppvaknade till nya

perspektiv på människans äldre historia och framtid. Han kommer att

visa bilder och exempel på mängder av fynd som helt ställer den

rådande berättelsen om vår historia på ända.

 

Föredraget börjar kl 14.00.

 

Ljudinstallationen Spår av Fragment spelas sedan dagligen kl 12-14 (obemannat)

i gränden utanför Teater Trixters entré och söndagar även inne i teaterns

foajé (bemannat) under perioden 8-21 dec.