Kastratet #2:

ANTI-LANCELOT

 

Om makt. 

Om den extatiska makten och om den symboliska. 

Om den makt som grundar sig i formella hierarkier men också om den som grundar sig i djurisk rädsla. Om att viss makt bara kan stämma ur ett kollektiv medan annan makt existerar bakom lykta dörrar. Om våldet som en förutsättning för makten, men också om våldet som ett sätt för makten att osynliggöra sig själv, att på rituell väg återuppfinna sig själv som icke-makt.

Om makten hos en drottning över hennes riddare eller om makten hos en kung över hans drottning. 

Om den relativa närvaron av makt i ordet kung. 

Om den relativa frånvaron av makt i ordet drottning.

Om Guinnevere. Om Arthur. Men framförallt om Lancelot. Om hans liljevita riddarstjärt om morgnarna, hans förmåga till underkastelse, hans allvar, hans svek. 

Om svärdet i stenen och den medeltida motsvarigheten till att skruva locket av en oöppnad glasburk. Om den makt som ges som belöning till den som klarar av att öppna denna glasburk med sina bara händer, inte för att den råa muskelstyrka som krävdes för att öppna glasburken egentligen hade särskilt mycket med förmågan att styra över ett kungarike att göra, utan för att det är på detta sätt det alltid har gått till. Om att man egentligen inte kan förebrå den som har fått sin makt tilldelad sig på det sättet för någonting, eftersom han bara gjorde det som vem helst i hans situation hade gjort – nämligen att tacka ja till makten när den erbjöds honom.

Kastratet #2: ANTI-LANCELOT är den andra delen i Frökenmaskinerna, en serie monologtexter där varje del tar avstamp i en specifik litterär genre för att säga någonting om den roll fantasier spelar i den romantiska kärlekens diskurs. I slutändan vill detta utforskande arbete söka svaret på frågan huruvida det är möjligt att helt och hållet acceptera en annan människa som självständigt subjekt, eller om det alltid krävs ett lager av fiktion för att relatera till den Andre.

 

På scen: Caroline Söderström

 

Text & regi: Max Bolotin

 

Ljus: Isabelle Bella Oldenquist

 

Pressfoto: Ina Marie Winther Åshaug

 

I samarbete med Göteborgs Stads Kulturförvaltning och Sensus 

 

 

SPELTIDER

 

Premiär

Sön 29 Maj 19.00

 

Mån 30 Maj 19.00

Sön 5 Maj 19.00

 

 

PRIS

100 kr

(75 kr om du är ungdom/student/arbetslös)

 

LÄNGD ca 60 min

Andréegatan 13

413 27 Göteborg

 

Telefon +46 (0)31 15 90 55

E-Post: info@trixter.se