historik

HISTORIK 

Teater Trixter bildades 1990. Vi har sedan dess satt upp två till tre pjäser per år. Publiken har varit trogen och växt i takt med teaterns utveckling. Lokalerna växte och utgjorde en viktig del i föreställningarnas utformning. I den första lokalen på Renströmska badet tilläts det större formatet som även möjliggjorde en mängd sidoprojekt som kom att prägla Trixter. Exempel på detta är ”De fyra elementen” vilken samlade spirande lokala konstnärer och som rönte stor uppmärksamhet. Senare krympte lokalerna och bytte karaktär, vilket därmed även uppsättningarna gjorde. På Esperantoplatsen, i ett gammalt spinneri, och på Odinsgatan i en gammal porrklubb, föddes den intima teater som blev karakteristisk för Trixter. Scenografen/arkitekten Ger Olde Monnikhofs skapade rum på omöjliga platser och gruppens språk utvecklades i ett klimat då det i mångt och mycket gällde att förvandla begränsningar till resurser. 2001 flyttade Trixter in till centrala Göteborg. Masthuggstorget. Grunden för Teater Trixters var synen på skådespeleriet som konstform med ett språkligt tilltal mer inspirerat av film än av traditionell teater. Detta kombinerades med fantasifulla rum och pjäser som drog mer åt drömspel där psykets logik rådde mer än realismen. Musiken fungerade som en berättarröst, den skapade och utgjorde gruppens gemensamma språk. Trixter profilerade sig inte genom att göra politisk teater eller fysisk teater, även om dessa inslag fanns och var starka i vissa uppsättningar. Trixters styrka var att skildra människans skuggsida. Sprickor och sår som är en del av vår enskilda och även gemensamma historia som människor.

 

TRIXTER IDAG 

Under pandemin stod Trixter inför en förnyelse av medarbetare, konstnärlig vinkel och samarbeten. Gruppen började göra många readings för att hitta nya pjäser och för att hitta en ny riktning. Den första pjäsen som lästes i detta sammanhang var Blue Air av Paula Stenström Öman som har premiär 27/8 2022 med Johan Gry som regissör. Workshops av dramatiska texter gjordes med Johan Gry och Cecilia Milocco. Arvet från att skildra människors skuggsidor finns kvar i jakten på nya vinklar och sätt att gestalta det på. Teater Trixter får stöd av Statens Kulturråd och Göteborgs Kulturnämnd.