det resande rummet

landar i Rådhuset

Vernissage den 4 juni kl 12 i Rådhuset (Gustav Adolfs Torg)

 

 

DRÖMFÅNGARE I OFFENTLIGHETEN

 

Under tiden Narko har vart försvunnen har vi även låtit hennes vardagsrum få dyka upp på olika platser i drömskt manér.

 

Rum- met har bland annat fått landa i Botaniska Trädgården, där det stod i lite mer än två veckor i februari. Där anordnades vernis- sage utav rummet, en sång och dragspelskonsert och visning av ett performanceverk. I övrigt tilläts människor sätta sina egna
spår i rummet vilket de bland annat gjorde genom att skriva dröm- mar på väggarna med mera. Förfallet som vädret och besöken medförde, har vi betraktat som del av scenografins organiska ut- veckling och fortsatt inspiration till karaktärens utveckling. I juni kommer scenografin som har utvecklat sig ännu mer i en drömsk riktning att landa i Rådhuset, där man har möjlighet att komma och uppleva den.

 

Drömprojektet har även tagit plats på stan genom att vi knutit
upp drömballonger vid Centralstationen och Järntorget. Varje bal- long innehöll någons unika dröm.